reklamacja

Poniższy tekst należy skopiować do programu do edycji tekstów, wydrukować i wypełnić!

Formularz reklamacyjny

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat (sprzedawca)

……………..……………

……………..……………

………………….………

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa produktu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kiedy wady zostały stwierdzone ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana produktu na wolny od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

Podpis

Adnotacje Sprzedawcy– DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….